Facebook Twitter  
left head Level Up right head

Общо европейски стандарт за брокерите

Първият единен, общоевропейски стандарт за услугите, предоставяни от агентите за недвижима собственост, вече е публикуван. Европейският стандарт за услугите, предоставяни от агентите за недвижима собственост, EN 15733 "Услуги от агентите за недвижима собственост – изисквания към услугите на агентите за недвижима собственост", беше публикуван от Европейския комитет по стандартизация (CEN) в края на януари. С това приключва четиригодишната работа по този стандарт. Мануел Неграо, Председател на CEI, Европейската конфедерация на агентите за недвижима собственост (www.web-cei.com), приветства публикуването на този стандарт.

Ние подкрепяме тази нициатива и при обучението на нашите брокери ще се придържаме към популяризирането на европейските стандарти на обслужване на клиентите. Това ще даде по-дълготрайна успеваемост в кариерата, креативност и по-високо ниво на квалификация.

Европейският стандарт за услугите, предоставяни от агентите за недвижима собственост, съдържа регулации за взаимоотношенията между агентите и техните клиенти. Стандартът определя съдържанието на договорите на агентите за недвижима собственост, информацията, която да получават от тях купувачът и продавачът на имот, както и общите задължения на клиентите и агентите.

Общо 31 държави допринесоха за изработването на Европейския стандарт за услугите на агентите за недвижима собственост. Изработването на стандарта се осъществи под насоките на Европейския комитет по стандартизация (CEN). Работата по съдържанието и специализираните знания бяха привнесени в процеса от представителите на националните асоциации на агентите за недвижима собственост. Интересите на потребителите бяха отчетени чрез организация за защита на потребителите на европейско и национално ниво. За първи път чрез EN 15733, агентите за недвижима собственост в Европа създадоха единни регламенти за осъществяване на техните услуги. Задълженията за застраховане, за изграждане на система за управление на работата по жалбите на клиентите, за използване на договори с определено съдържание, за задълженията за предоставяне на информация на клиентите и т.н. – всичко това е част от съдържанието на стандарта.

На следващия етап EN 15733 ще бъде публикуван от националните институти по стандартизация като национален стандарт и по този начин всички държави-членки на ЕС ще имат стандарт с общ характер. Прилагането на стандарта е доброволно за агентите за недвижима собственост. CEN или националните институти по стандартизация не могат на направят EN 15733 задължителен. Обаче, ако един агент за недвижима собственост заяви, че работата му е съгласно стандарт EN 15733, тогава клиентът може да изиска да му се признаят правата, така както са залегнали в стандарта, по отношение на информацията например. Така клиентът ще знае какво ниво на услуга получава и за какво плаща. Всеки работещ по този стандарт изгражда по-висока репутация и дава гаранции за коректно и точно обслужване.

 
Без вдъхновение и най-могъщите сили на ума остават пасивни. В нас съществува гориво, което трябва да се запали с искри.
Йохан Готфрид фон Хердер

Имотни казуси от ceb.bg

 • Здравейте, Закупил съм имот от ЧСИ на публична продан. Върху същия има учредена ипотека и наложени възбрани преди публичната продан. От кантората на съдебния изпълнител отказват да заличат възбраните. Въпроса ми е дали мога да извършвам разпоредителни действия с този имот ( ипотекиране, продажба и др.), след като възбраните са наложени преди да стана негов собственик? Ако не мога, то по какъв начин мога да "изчистя" имота от тежести? Благодаря предварително!!! С поздрави, Илиян Йончев
 • Fri, 18 Jan 2019 11:22:27 +0200
 • Fri, 18 Jan 2019 11:22:27 +0200
 • Здравейте,искам да сложа външна изолация (стиропор 5 см )на къща,лично моя собственост.Едната стена е на границата със съседен имот и не смятам да я пипам.Става въпрос за другите 3 стени които са си в моя двор.Въпроса ми е трябват ли ми разрешение за строеж от общината или не? И дали трябва проект и така нататък.Благодаря
 • Wed, 16 Jan 2019 14:42:03 +0200
 • Wed, 16 Jan 2019 14:42:03 +0200
 • Имотът е собственост на гражданка на Шотландия. Имаме нот. заверено безсрочно пълномощно ,декларация по чл.264 нот. заверена през м. април 2018г.Декларацията се оказва невалидна поради изтичане на календарната година . Собственичката е в Шотландия и здравословно не е добре за да дойде в България.Казаха ни да отиде в посолството ни в Лондон и завери нова декларация, но тя категорично каза ,че не и е възможно. Не зная това може ли да стане в града, в който живее и как би станало ,ако е възможно изобщо? Изобщо има ли изход от такава ситуация? Благодаря Ви!
 • Tue, 15 Jan 2019 13:15:54 +0200
 • Tue, 15 Jan 2019 13:15:54 +0200
 • Здравейте, имаме заведение построено върху отстъпено право на строеж в Пловдив, което искаме да продадем. Клиентите , проявяващи интерес обаче, се притесняват от статута- УПИ върху общинска земя. Ние бързаме с продажбата и не можем да изчакаме решение на Общински съвет, защото вероятно ще се проточи месеци най- малко. Въпросът ми е : Има ли място за притеснение за клиентите от факта, имотът е построен върху отстъпено място на строеж? Благодаря
 • Mon, 14 Jan 2019 13:52:48 +0200
 • Mon, 14 Jan 2019 13:52:48 +0200
 • Здравейте, Обръщам се към вас, тъй като вече получих две противоречиви мнения по следния казус. Със съпруга ми сме във фактическа раздяла от септември 2006 г., два месеца преди раждането на детето, т.е. над 12 години. През 2008 г. беше осъден да плаща издръжка, която се изплаща от общината, т.е. той не поддържа никакъв контакт с мен и детето. През 2018 г. беше лишен и от родителски права. За съжаление, делото за развод е едва на 14.02.2019 г. Получих изгодна оферта за закупуване на жилище и собственикът не е склонен да чака решението за развод. Каква е възможността да го купя на мое име...
 • Mon, 14 Jan 2019 09:48:41 +0200
 • Mon, 14 Jan 2019 09:48:41 +0200