Facebook Twitter  
left head Level Up right head

Общо европейски стандарт за брокерите

Първият единен, общоевропейски стандарт за услугите, предоставяни от агентите за недвижима собственост, вече е публикуван. Европейският стандарт за услугите, предоставяни от агентите за недвижима собственост, EN 15733 "Услуги от агентите за недвижима собственост – изисквания към услугите на агентите за недвижима собственост", беше публикуван от Европейския комитет по стандартизация (CEN) в края на януари. С това приключва четиригодишната работа по този стандарт. Мануел Неграо, Председател на CEI, Европейската конфедерация на агентите за недвижима собственост (www.web-cei.com), приветства публикуването на този стандарт.

Ние подкрепяме тази нициатива и при обучението на нашите брокери ще се придържаме към популяризирането на европейските стандарти на обслужване на клиентите. Това ще даде по-дълготрайна успеваемост в кариерата, креативност и по-високо ниво на квалификация.

Европейският стандарт за услугите, предоставяни от агентите за недвижима собственост, съдържа регулации за взаимоотношенията между агентите и техните клиенти. Стандартът определя съдържанието на договорите на агентите за недвижима собственост, информацията, която да получават от тях купувачът и продавачът на имот, както и общите задължения на клиентите и агентите.

Общо 31 държави допринесоха за изработването на Европейския стандарт за услугите на агентите за недвижима собственост. Изработването на стандарта се осъществи под насоките на Европейския комитет по стандартизация (CEN). Работата по съдържанието и специализираните знания бяха привнесени в процеса от представителите на националните асоциации на агентите за недвижима собственост. Интересите на потребителите бяха отчетени чрез организация за защита на потребителите на европейско и национално ниво. За първи път чрез EN 15733, агентите за недвижима собственост в Европа създадоха единни регламенти за осъществяване на техните услуги. Задълженията за застраховане, за изграждане на система за управление на работата по жалбите на клиентите, за използване на договори с определено съдържание, за задълженията за предоставяне на информация на клиентите и т.н. – всичко това е част от съдържанието на стандарта.

На следващия етап EN 15733 ще бъде публикуван от националните институти по стандартизация като национален стандарт и по този начин всички държави-членки на ЕС ще имат стандарт с общ характер. Прилагането на стандарта е доброволно за агентите за недвижима собственост. CEN или националните институти по стандартизация не могат на направят EN 15733 задължителен. Обаче, ако един агент за недвижима собственост заяви, че работата му е съгласно стандарт EN 15733, тогава клиентът може да изиска да му се признаят правата, така както са залегнали в стандарта, по отношение на информацията например. Така клиентът ще знае какво ниво на услуга получава и за какво плаща. Всеки работещ по този стандарт изгражда по-висока репутация и дава гаранции за коректно и точно обслужване.

 
Без вдъхновение и най-могъщите сили на ума остават пасивни. В нас съществува гориво, което трябва да се запали с искри.
Йохан Готфрид фон Хердер

Имотни казуси от ceb.bg

 • Здравейте! С брат ми,след като починаха родителите ни,получихме в наследство 34 дка земя.Парцелите са от 14;7;6;3,5;2 и 1.5 дка-6 на брой.Възможно ли е при делбата да си поделим така-14дка,2 дка и 1.5 дка да бъдат за единия,а останалите за другия.,т.е.два от парцелите,който са неделими да са на него,а третия за мен.Ако това не е възможно,какво следва да направим? БЛАГОДАРЯ! С УВАЖЕНИЕ:СТОЯН ДОЙЧЕВ гр. Ямбол
 • Sun, 16 Jun 2019 17:04:05 +0300
 • Sun, 16 Jun 2019 17:04:05 +0300
 • Моля за извинение и давам уточнения. Жилището е закупено, има нотариален акт и трябваше да се издаде м. февруари-март. Акт 16 излиза сега, м. юни, трябва да доплатя последна вноска, да получа Акт 16 и ключ. Но проблемът с външната врата ме притеснява, защото не се затваря, надраскана е вратата, не мога да внеса нищо в жилището, а вратата не я поправят вече 4 седмици. Да получавам ли Акт 16 и ключ на врата, която не работи и или мога ли да си приспадна неустоката от сумата, която дължа. По договор тя е 300 лв. на месец. Какво да правя?
 • Fri, 14 Jun 2019 08:47:09 +0300
 • Fri, 14 Jun 2019 08:47:09 +0300
 • Закупено жилище, със закъснение от 4 мес. обявен акт 16 за получаване, но имам проблем с външната врата. От 4 седмици обещават поправяне, но без резултат. Как да постъпя - още ли да изчакам и колко още, или да приспадна неустойка от сумата, която трябва да доплатя при получаване на акт 16. Освен това не съм наясно как става въвеждането във въвод и предаването на ключа. Ще Ви бъда много благодарна, тъй като доста време съм в задънена улица. Успешен ден!
 • Fri, 14 Jun 2019 08:35:30 +0300
 • Fri, 14 Jun 2019 08:35:30 +0300
 • Закупувам новопостроено жилище, издадоха акт 16 с доста голямо закъснение - 4 месеца, но се получи проблем с външната врата и вече 4 седмици не я оправят. Как да постъпя? Да чакам ли още, да получа ли акт 16, мога ли да си удържа неустойката, както е по договора от сумата, която трябва да доплатя при получаване на акт 16. Освен това не съм наясно и с процедурата при въвод и получаване на ключове. Благодаря предварително.
 • Thu, 13 Jun 2019 22:31:35 +0300
 • Thu, 13 Jun 2019 22:31:35 +0300
 • Здравейте.Закупихме апартамент на последен 5-ти етаж на жилищна сграда. Има нотариално заверена декларация съгласие /подписана от част от собсвениците/ взето на общото събрание , да бъде извършен ремонт и преустройство на покривната тераса на сградата от двамата собственици на апартаменти, находящи непосредствено под покрива на сградата. Във връзка с това на посочените лица се възлагат правата и задълженията за последващи безвъзмездни: грижи по поддръжка,обновяване,ПОЛЗВАНЕ и периодично саниране на терасата. Изградена е дървена покривна конструкция за която има план и одобрен проект от...
 • Thu, 13 Jun 2019 15:20:42 +0300
 • Thu, 13 Jun 2019 15:20:42 +0300