Facebook Twitter  
left head Level Up right head

Професията брокер е важна и престижна

Появата на този род услуга е продиктувана от наложилата се тясна специализация в сферата на посредничеството, свързана със спецификата на недвижимите имоти като обект на договаряне.

Основната причина за тази сравнително нова професия в България е свързана с възраждането на свободния пазар на недвижими имоти. Вече е факт достатъчно голям обем на предлагане и на търсене, което да доведе до свободно ценообразуване на основата на баланса между тях. Нещо повече – този пазар вече реагира на промените на световните икономически и геополитически събития и тенденции.

С разширеното предлагане и търсене се появиха и другите явления, свързани с пазарните отношения в областта на недвижимата собственост:

* голямо количество информация, която изисква време и специализация в подхода и методите при проучването и систематизирането й;

* необходими специални професионални познания за тенденциите на пазара, за оценка на имотите, за проучване на правата и правомощията на страните, за процеса на сключване на сделки с имоти;

* повишен брой измами от страна на преките участници в сделките и от страна на трети лица, включително пълномощници, посредници и нотариуси.

Тези обстоятелства благоприятстваха появата на професионално съсловие от брокери, които да посредничат на страните при сключване на сделки. Техният труд има за цел да помогне при вземането на решения чрез набавянето и анализа на достатъчна по обем и актуална пазарна информация, като се следят и пазарните тенденции.

В България професионалният посредник на страните по сделки с недвижими имоти най-масово се нарича “брокер”. Среща се и наименованието “консултант по сделки и имоти”, в което се влага същото съдържание, но се акцентира на подпомагането на клиента при вземане на решение за сделка и реализирането й.

Добре е да знаете, че в България, както между другото и в повечето страни от Европейския съюз, няма лицензиране на брокерската дейност. У нас на практика много хора се занимават с посредничество при сделки с имоти, без да са истински професионалисти. Налагането на тази професия и образоването на клиента в тази посока, особено след като заплаща подобаващо за такава услуга, допринесе за отпадането на такива хора от бизнеса.

Все още много хора у нас си мислят, че всеки може да бъде брокер. Достатъчно според тях е да има телефон и да се купуват периодични издания, още повече, ако се ползва и интернет. Така че, защо да се дават "грешни пари", защо да не станете сам на себе си брокер? Пропускате нещо много важно: освен събиране на информация има и оценка на тази информация. Отсяването и анализът на събраните данни също е трудоемък процес. Следват огледите, евентуална промяна на първоначалните параметри на желаната сделка и след това повтаряне на същата процедура. Осъзнавате ли действителните си интереси и можете ли да прецените доколко е реалистична вашата оферта на пазара в момента? Можете ли да защитите позицията си при преговорите и да потърсите максимални гаранции за успешна сделка?

Всъщност запознат ли сте наистина с целия процес от вземане на решението до реализация на сделката и разполагате ли с целия необходим арсенал на специални познания от няколко области, за да преминете сам през това изпитание? Да, можете да си купите например обект в новострояща се сграда директно от строителя, но имате ли вие лично професионалните познания относно правните въпроси по проучване на собствеността, спазването на правилата и нормите при проектирането, изпълнението и въвеждането в експлоатация на обекта? Ще уловите ли тънкостите при договарянето и подводните камъни, заложени в предварителния договор?

Можете ли да се ориентирате в тенденциите и алтернативите на пазара, наистина ли не се нуждаете от консултиране? Ако отговорите са "да", остава да прецените също: имате ли достатъчно време? То ще ви е необходимо за проучване на конкурентни оферти, за да определите мястото си като участник в пазара и потенциалната възможност за постигане на целите ви. Необходимо е време и за да намерите насрещни оферти. Ще разчитате единствено на щастлив шанс, ако сте притиснат от срок за реализиране на сделката и в този срок вие решавате да пробвате себе си като брокер.

Веднага обаче трябва да се каже, че на фона на масовата неинформираност и недостатъчно специални познания, на пазара се срещат и невероятно способни и знаещи участници. Те по принцип или имат някаква сродна към проблематиката професионална ориентация, или познават процеса в резултат на личен опит и/или положени усилия да навлязат в материята. Но във всеки случай тези познания не се получават за една нощ и далеч не всеки изобщо успява да ги усвои яко няма достатъчно специални познания, достатъчно специализирана информация и достатъчно време.

За това ние от Левъл Ъп ви предлагаме да се реализирате успешно.

Защо, защото получавате следното:

1. Предлагаме обучение за една добре платена професия.

2. Интелигентно ниво на труд

3. Осигуряване на работа заедно с обучението на успешно завършилите.

4. Декларираното нивото на професинализъм дава предимство при кандидатстване за работа.

5. Даваме възможност за ползване на богата библиотека от знания и документи в областта на недвижимите имоти.

Ако вече имате някакъв опит в този бизнес това ще бъде добър старт за вас и преминавайки нашето обучение вече ще бъдете на едно високо професионално ниво, откроявайки се от всички останали желаещи да работят тази добре платена, престижна професия, чието работно време зависи единствено и само от вас. Какво ще получите:

1. Ако сте правили по две сделки, ще правят по три пъти повече след обучението.

2. Използвате библиотеката - помагало, което е за дообучение и за изтегляне на формуляри, документи, договори и др.

3. Постоянно актуализиране на познанията в професията и приравняване към съвременните методи на работа.

4. Предотвратявате възможността да бъде заета позицията ми във фирмата от новопостъпил надлежно обучен брокер.

Сигурност в актуализацията на всички нормативни документи, свързани със сделките с имоти и касаещи пазара, което се осъществява лесно в Левъл ъп.

Ето и отговорите на накои основни въпроси, които ще си зададете преди да постъпите на обучение при нас:

КЪДЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ?

В агенции за недвижими имоти, в компании с инвестиционни интереси в областта на недвижимите имоти и в големите строителни фирми. Това е една силно мобилна професия.

КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?

Брокерът прави преглед на състоянието на пазара с недвижими имоти, проверява и регистрира предлагането на недвижими имоти; открива и насочва търсенето на имоти за покупка или наемане; "среща" страните по сделката; проверява имотите за "тежести" и съдейства за изготвяне на документи.

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ МЕН?

• Аналитичен и оценъчен ум;

• Способност за убеждаване;

• Способност за работа с планове и скици, цифри и документация;

• Умение за ясно представяне на информация.

С КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?

С офис техника, архитектурни планове за типове и видове строителство, карти за населените места, нормативно-правни документи за оформяне на договори, строителна документация и др.

С КОГО ЩЕ РАБОТЯ?

С клиенти, колеги и преки ръководители, посредници от други агенции за недвижими имоти, субекти по оформяне на сделките, служители от обслужващата рекламна агенция и др.

КЪДЕ ЩЕ РАБОТЯ?

Основното работно място е офисът на агенцията за недвижими имоти. Посещават се и местата, където се намират имотите и институциите, за да се уредят законово сделките.

ЗАЩО ТОЧНО БРОКЕР?

За сравнение стотици държави по света имат проведени изследвания за най-добре платените си професии. Във Великобритания първите 10 са както следва:

1. Генерален директор – средно 212 хиляди лири годишно.
2. Брокер – средно 94 хиляди лири годишно.
3. Финансов мениджър – средно 77 хиляди лири годишно.
4. Пилот на самолет/Инженер – средно 63 хиляди лири годишно.
5. Мениджър на мина/Енергиен мениджър – средно 55 хиляди лири годишно.
6. Мениджър проучване и развитие (R&D Manager) – близо 55 хиляди лири годишно.
7. Маркетинг Мениджър/Мениджър продажби – средно 54 хиляди лири годишно.
8. Въздушен контрол към авиокомпания – близо 53 хиляди лири годишно.
9. Юрист – средно 50 хиляди лири годишно.
10. Мениджър човешки ресурси – 49 хиляди лири годишно.

Сега вече всичко зависи от вашата преценка.

Успехът е низ от навици и умения. Вземи света в своите ръце!

 
Без вдъхновение и най-могъщите сили на ума остават пасивни. В нас съществува гориво, което трябва да се запали с искри.
Йохан Готфрид фон Хердер

Имотни казуси от ceb.bg

 • Здравейте, Закупил съм имот от ЧСИ на публична продан. Върху същия има учредена ипотека и наложени възбрани преди публичната продан. От кантората на съдебния изпълнител отказват да заличат възбраните. Въпроса ми е дали мога да извършвам разпоредителни действия с този имот ( ипотекиране, продажба и др.), след като възбраните са наложени преди да стана негов собственик? Ако не мога, то по какъв начин мога да "изчистя" имота от тежести? Благодаря предварително!!! С поздрави, Илиян Йончев
 • Fri, 18 Jan 2019 11:22:27 +0200
 • Fri, 18 Jan 2019 11:22:27 +0200
 • Здравейте,искам да сложа външна изолация (стиропор 5 см )на къща,лично моя собственост.Едната стена е на границата със съседен имот и не смятам да я пипам.Става въпрос за другите 3 стени които са си в моя двор.Въпроса ми е трябват ли ми разрешение за строеж от общината или не? И дали трябва проект и така нататък.Благодаря
 • Wed, 16 Jan 2019 14:42:03 +0200
 • Wed, 16 Jan 2019 14:42:03 +0200
 • Имотът е собственост на гражданка на Шотландия. Имаме нот. заверено безсрочно пълномощно ,декларация по чл.264 нот. заверена през м. април 2018г.Декларацията се оказва невалидна поради изтичане на календарната година . Собственичката е в Шотландия и здравословно не е добре за да дойде в България.Казаха ни да отиде в посолството ни в Лондон и завери нова декларация, но тя категорично каза ,че не и е възможно. Не зная това може ли да стане в града, в който живее и как би станало ,ако е възможно изобщо? Изобщо има ли изход от такава ситуация? Благодаря Ви!
 • Tue, 15 Jan 2019 13:15:54 +0200
 • Tue, 15 Jan 2019 13:15:54 +0200
 • Здравейте, имаме заведение построено върху отстъпено право на строеж в Пловдив, което искаме да продадем. Клиентите , проявяващи интерес обаче, се притесняват от статута- УПИ върху общинска земя. Ние бързаме с продажбата и не можем да изчакаме решение на Общински съвет, защото вероятно ще се проточи месеци най- малко. Въпросът ми е : Има ли място за притеснение за клиентите от факта, имотът е построен върху отстъпено място на строеж? Благодаря
 • Mon, 14 Jan 2019 13:52:48 +0200
 • Mon, 14 Jan 2019 13:52:48 +0200
 • Здравейте, Обръщам се към вас, тъй като вече получих две противоречиви мнения по следния казус. Със съпруга ми сме във фактическа раздяла от септември 2006 г., два месеца преди раждането на детето, т.е. над 12 години. През 2008 г. беше осъден да плаща издръжка, която се изплаща от общината, т.е. той не поддържа никакъв контакт с мен и детето. През 2018 г. беше лишен и от родителски права. За съжаление, делото за развод е едва на 14.02.2019 г. Получих изгодна оферта за закупуване на жилище и собственикът не е склонен да чака решението за развод. Каква е възможността да го купя на мое име...
 • Mon, 14 Jan 2019 09:48:41 +0200
 • Mon, 14 Jan 2019 09:48:41 +0200