Facebook Twitter  
left head Level Up right head

Професията брокер е важна и престижна

Появата на този род услуга е продиктувана от наложилата се тясна специализация в сферата на посредничеството, свързана със спецификата на недвижимите имоти като обект на договаряне.

Основната причина за тази сравнително нова професия в България е свързана с възраждането на свободния пазар на недвижими имоти. Вече е факт достатъчно голям обем на предлагане и на търсене, което да доведе до свободно ценообразуване на основата на баланса между тях. Нещо повече – този пазар вече реагира на промените на световните икономически и геополитически събития и тенденции.

С разширеното предлагане и търсене се появиха и другите явления, свързани с пазарните отношения в областта на недвижимата собственост:

* голямо количество информация, която изисква време и специализация в подхода и методите при проучването и систематизирането й;

* необходими специални професионални познания за тенденциите на пазара, за оценка на имотите, за проучване на правата и правомощията на страните, за процеса на сключване на сделки с имоти;

* повишен брой измами от страна на преките участници в сделките и от страна на трети лица, включително пълномощници, посредници и нотариуси.

Тези обстоятелства благоприятстваха появата на професионално съсловие от брокери, които да посредничат на страните при сключване на сделки. Техният труд има за цел да помогне при вземането на решения чрез набавянето и анализа на достатъчна по обем и актуална пазарна информация, като се следят и пазарните тенденции.

В България професионалният посредник на страните по сделки с недвижими имоти най-масово се нарича “брокер”. Среща се и наименованието “консултант по сделки и имоти”, в което се влага същото съдържание, но се акцентира на подпомагането на клиента при вземане на решение за сделка и реализирането й.

Добре е да знаете, че в България, както между другото и в повечето страни от Европейския съюз, няма лицензиране на брокерската дейност. У нас на практика много хора се занимават с посредничество при сделки с имоти, без да са истински професионалисти. Налагането на тази професия и образоването на клиента в тази посока, особено след като заплаща подобаващо за такава услуга, допринесе за отпадането на такива хора от бизнеса.

Все още много хора у нас си мислят, че всеки може да бъде брокер. Достатъчно според тях е да има телефон и да се купуват периодични издания, още повече, ако се ползва и интернет. Така че, защо да се дават "грешни пари", защо да не станете сам на себе си брокер? Пропускате нещо много важно: освен събиране на информация има и оценка на тази информация. Отсяването и анализът на събраните данни също е трудоемък процес. Следват огледите, евентуална промяна на първоначалните параметри на желаната сделка и след това повтаряне на същата процедура. Осъзнавате ли действителните си интереси и можете ли да прецените доколко е реалистична вашата оферта на пазара в момента? Можете ли да защитите позицията си при преговорите и да потърсите максимални гаранции за успешна сделка?

Всъщност запознат ли сте наистина с целия процес от вземане на решението до реализация на сделката и разполагате ли с целия необходим арсенал на специални познания от няколко области, за да преминете сам през това изпитание? Да, можете да си купите например обект в новострояща се сграда директно от строителя, но имате ли вие лично професионалните познания относно правните въпроси по проучване на собствеността, спазването на правилата и нормите при проектирането, изпълнението и въвеждането в експлоатация на обекта? Ще уловите ли тънкостите при договарянето и подводните камъни, заложени в предварителния договор?

Можете ли да се ориентирате в тенденциите и алтернативите на пазара, наистина ли не се нуждаете от консултиране? Ако отговорите са "да", остава да прецените също: имате ли достатъчно време? То ще ви е необходимо за проучване на конкурентни оферти, за да определите мястото си като участник в пазара и потенциалната възможност за постигане на целите ви. Необходимо е време и за да намерите насрещни оферти. Ще разчитате единствено на щастлив шанс, ако сте притиснат от срок за реализиране на сделката и в този срок вие решавате да пробвате себе си като брокер.

Веднага обаче трябва да се каже, че на фона на масовата неинформираност и недостатъчно специални познания, на пазара се срещат и невероятно способни и знаещи участници. Те по принцип или имат някаква сродна към проблематиката професионална ориентация, или познават процеса в резултат на личен опит и/или положени усилия да навлязат в материята. Но във всеки случай тези познания не се получават за една нощ и далеч не всеки изобщо успява да ги усвои яко няма достатъчно специални познания, достатъчно специализирана информация и достатъчно време.

За това ние от Левъл Ъп ви предлагаме да се реализирате успешно.

Защо, защото получавате следното:

1. Предлагаме обучение за една добре платена професия.

2. Интелигентно ниво на труд

3. Осигуряване на работа заедно с обучението на успешно завършилите.

4. Декларираното нивото на професинализъм дава предимство при кандидатстване за работа.

5. Даваме възможност за ползване на богата библиотека от знания и документи в областта на недвижимите имоти.

Ако вече имате някакъв опит в този бизнес това ще бъде добър старт за вас и преминавайки нашето обучение вече ще бъдете на едно високо професионално ниво, откроявайки се от всички останали желаещи да работят тази добре платена, престижна професия, чието работно време зависи единствено и само от вас. Какво ще получите:

1. Ако сте правили по две сделки, ще правят по три пъти повече след обучението.

2. Използвате библиотеката - помагало, което е за дообучение и за изтегляне на формуляри, документи, договори и др.

3. Постоянно актуализиране на познанията в професията и приравняване към съвременните методи на работа.

4. Предотвратявате възможността да бъде заета позицията ми във фирмата от новопостъпил надлежно обучен брокер.

Сигурност в актуализацията на всички нормативни документи, свързани със сделките с имоти и касаещи пазара, което се осъществява лесно в Левъл ъп.

Ето и отговорите на накои основни въпроси, които ще си зададете преди да постъпите на обучение при нас:

КЪДЕ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАМ?

В агенции за недвижими имоти, в компании с инвестиционни интереси в областта на недвижимите имоти и в големите строителни фирми. Това е една силно мобилна професия.

КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?

Брокерът прави преглед на състоянието на пазара с недвижими имоти, проверява и регистрира предлагането на недвижими имоти; открива и насочва търсенето на имоти за покупка или наемане; "среща" страните по сделката; проверява имотите за "тежести" и съдейства за изготвяне на документи.

КАКВО СЕ ИЗИСКВА ОТ МЕН?

• Аналитичен и оценъчен ум;

• Способност за убеждаване;

• Способност за работа с планове и скици, цифри и документация;

• Умение за ясно представяне на информация.

С КАКВО ЩЕ РАБОТЯ?

С офис техника, архитектурни планове за типове и видове строителство, карти за населените места, нормативно-правни документи за оформяне на договори, строителна документация и др.

С КОГО ЩЕ РАБОТЯ?

С клиенти, колеги и преки ръководители, посредници от други агенции за недвижими имоти, субекти по оформяне на сделките, служители от обслужващата рекламна агенция и др.

КЪДЕ ЩЕ РАБОТЯ?

Основното работно място е офисът на агенцията за недвижими имоти. Посещават се и местата, където се намират имотите и институциите, за да се уредят законово сделките.

ЗАЩО ТОЧНО БРОКЕР?

За сравнение стотици държави по света имат проведени изследвания за най-добре платените си професии. Във Великобритания първите 10 са както следва:

1. Генерален директор – средно 212 хиляди лири годишно.
2. Брокер – средно 94 хиляди лири годишно.
3. Финансов мениджър – средно 77 хиляди лири годишно.
4. Пилот на самолет/Инженер – средно 63 хиляди лири годишно.
5. Мениджър на мина/Енергиен мениджър – средно 55 хиляди лири годишно.
6. Мениджър проучване и развитие (R&D Manager) – близо 55 хиляди лири годишно.
7. Маркетинг Мениджър/Мениджър продажби – средно 54 хиляди лири годишно.
8. Въздушен контрол към авиокомпания – близо 53 хиляди лири годишно.
9. Юрист – средно 50 хиляди лири годишно.
10. Мениджър човешки ресурси – 49 хиляди лири годишно.

Сега вече всичко зависи от вашата преценка.

Успехът е низ от навици и умения. Вземи света в своите ръце!

 
Без вдъхновение и най-могъщите сили на ума остават пасивни. В нас съществува гориво, което трябва да се запали с искри.
Йохан Готфрид фон Хердер

Имотни казуси от ceb.bg

 • Здравейте! С брат ми,след като починаха родителите ни,получихме в наследство 34 дка земя.Парцелите са от 14;7;6;3,5;2 и 1.5 дка-6 на брой.Възможно ли е при делбата да си поделим така-14дка,2 дка и 1.5 дка да бъдат за единия,а останалите за другия.,т.е.два от парцелите,който са неделими да са на него,а третия за мен.Ако това не е възможно,какво следва да направим? БЛАГОДАРЯ! С УВАЖЕНИЕ:СТОЯН ДОЙЧЕВ гр. Ямбол
 • Sun, 16 Jun 2019 17:04:05 +0300
 • Sun, 16 Jun 2019 17:04:05 +0300
 • Моля за извинение и давам уточнения. Жилището е закупено, има нотариален акт и трябваше да се издаде м. февруари-март. Акт 16 излиза сега, м. юни, трябва да доплатя последна вноска, да получа Акт 16 и ключ. Но проблемът с външната врата ме притеснява, защото не се затваря, надраскана е вратата, не мога да внеса нищо в жилището, а вратата не я поправят вече 4 седмици. Да получавам ли Акт 16 и ключ на врата, която не работи и или мога ли да си приспадна неустоката от сумата, която дължа. По договор тя е 300 лв. на месец. Какво да правя?
 • Fri, 14 Jun 2019 08:47:09 +0300
 • Fri, 14 Jun 2019 08:47:09 +0300
 • Закупено жилище, със закъснение от 4 мес. обявен акт 16 за получаване, но имам проблем с външната врата. От 4 седмици обещават поправяне, но без резултат. Как да постъпя - още ли да изчакам и колко още, или да приспадна неустойка от сумата, която трябва да доплатя при получаване на акт 16. Освен това не съм наясно как става въвеждането във въвод и предаването на ключа. Ще Ви бъда много благодарна, тъй като доста време съм в задънена улица. Успешен ден!
 • Fri, 14 Jun 2019 08:35:30 +0300
 • Fri, 14 Jun 2019 08:35:30 +0300
 • Закупувам новопостроено жилище, издадоха акт 16 с доста голямо закъснение - 4 месеца, но се получи проблем с външната врата и вече 4 седмици не я оправят. Как да постъпя? Да чакам ли още, да получа ли акт 16, мога ли да си удържа неустойката, както е по договора от сумата, която трябва да доплатя при получаване на акт 16. Освен това не съм наясно и с процедурата при въвод и получаване на ключове. Благодаря предварително.
 • Thu, 13 Jun 2019 22:31:35 +0300
 • Thu, 13 Jun 2019 22:31:35 +0300
 • Здравейте.Закупихме апартамент на последен 5-ти етаж на жилищна сграда. Има нотариално заверена декларация съгласие /подписана от част от собсвениците/ взето на общото събрание , да бъде извършен ремонт и преустройство на покривната тераса на сградата от двамата собственици на апартаменти, находящи непосредствено под покрива на сградата. Във връзка с това на посочените лица се възлагат правата и задълженията за последващи безвъзмездни: грижи по поддръжка,обновяване,ПОЛЗВАНЕ и периодично саниране на терасата. Изградена е дървена покривна конструкция за която има план и одобрен проект от...
 • Thu, 13 Jun 2019 15:20:42 +0300
 • Thu, 13 Jun 2019 15:20:42 +0300